קול קורא לכנס בינלאומי בנושא הרב אליהו בן אמוזג - חכם, הוגה, פרשן, פילוסוף

בשנת תשפ"ג /2023 ימלאו מאתיים שנה להולדתו של הרב אליהו בן אמוזג, בן למשפחה ממרוקו שהיגרה לליוורנו, שם כיהן כרב העיר במשך חמישה עשורים. מורשתו כוללת את ספריו שבמרכזם שאלות הגותיות ומוסריות, היחס לאסלאם ולנצרות וכן את פרושו לתורה "אם למקרא", לצד ספרים העוסקים בקבלה ומהדורה של הסידור.

כתביו משקפים לא רק את היקף ידיעותיו ורוחו הרבגונית, אלא גם את שאיפתו לשלב בחייו תחומי דעת שונים ומגוונים, המבוססים על השכלה כללית רחבה ומקיפה בתחומים שונים.

מאתיים שנה לאחר הולדתו, אנו מבקשים לדון בהיבטים השונים  של הגותו, פעולתו המעשית, והשפעותיהן. זאת, מתוך רצון להעמיק את הידוע לנו על הרב אליהו בן אמוזג, שחלק גדול מכתביו ומעשיו טרם זכו לדיון אקדמי משמעותי.

חוקרות וחוקרים העוסקים בהגותו ופועלו של הרב אליהו בן אמוזג מוזמנים/ות להגיש הצעות להרצאות בנות 20 דקות.

הכנס מתוכנן ליום יום שלישי, י"ט כסליו תשפ"ג, 13.12.2022

הצעות יש לשלוח עד לתאריך כד' אלול תשפ"ב  (21.8.2022 (לכתובת מייל: tova.ganzel@biu.ac.il

חברי הועדה המארגנת: פרופ' חנוך בן-פזי, פרופ' אלסנדרו גואטה, ד"ר טובה גנזל ופרופ' ירון הראל

לצפיה בפורמט pdf

תאריך עדכון אחרון : 16/06/2022