רב תחומי

מבנה הלימודים בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות

בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות קיימות שתי מגמות לימודים: תוכנית "כּרמים" ומסלול רגיל בחוג הרב תחומי. בשתי המגמות ניתן ללמוד במקצוע ראשי, דו-חוגי (מסלול 17260), יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כמקצוע מורחב, חד-חוגי (מסלול 17101).

מבנה הלימודים במסלול הרב תחומי

חוג ראשי (דו-חוגי) 

מסלול 17260

מסלול זה פתוח לכל תלמידי האוניברסיטה. ניתן ללמוד בו במסגרת מסלול לימודים דו-ראשי (לא-מובנה) יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כראשי נוסף למי שלומד מקצוע מורחב בכל מחלקה אחרת

מבנה הלימודים:
התלמיד יבחר בשלש מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותורה שבעל-פה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל: בתולדות ישראל יבחר בין תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ-ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופות, או להתמחות ביידיש או בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא וקורסים מתקדמים באותו תחום, בסה"כ בהיקף של 8 ש"ש. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. בשתים מהן ישתתף בסמינריונים, באותם תחומים שלמד בהם. את יתרת השעות לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה

כלומר:

 

התמחות א

קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון

11 ש"ש

התמחות ב

קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון

10 ש"ש

התמחות ג

קורסי מבוא וקורסים מתקדמים

8 ש"ש

קורסי בחירה

בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן)

8 ש"ש

סה"כ

כולל 10 נק"ז לימודי יסוד ביהדות שילמדו במסגרת החוג הרב תחומי

37 ש"ש

 

חוג מורחב (חד-חוגי)

מסלול 17101
 
מבנה הלימודים:
התלמיד יבחר בארבע מתוך תשע מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (תנ"ך, תלמוד ותורה שבעל-פה, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה, מחשבת ישראל, לשון עברית ולשונות שמיות, אמנות יהודית, לימודי המזרח התיכון). בחלק מן המחלקות האלה, קיימים תחומי התמחות שגם מהם יבחר התלמיד אחד (למשל, בתולדות ישראל יחבר בין תקופת המקרא, תקופת בית שני, המשנה והתלמוד, ימי הביניים או העת החדשה; בלימודי ארץ-ישראל יבחר בין התקופות, או יבחר להתמחות בארכיאולוגיה; בלשון עברית יבחר בין העברית המקראית, לשון חכמים, לשון יבה"ב או העברית החדשה; בספרות עברית אפשר לבחור בין תקופות, או להתמחות ביידיש או בלדינו). בכל מחלקה, ילמד התלמיד קורסי מבוא וקורסים מתקדמים ובשלשה מהן ישתתף גם בסמניריון, באותם תחומים שבחר ללמוד בהם. באחת המחלקות האלה, ילמד התלמיד גם קורס הדרכה ביבליוגרפית. את יתרת השעות לתואר ילמד מתוך מגוון הקורסים הפתוחים בכל מחלקות הפקולטה

כלומר:

 

התמחות א

קורסי מבוא כולל הדרכה ביבליוגרפית, קורסים מתקדמים וסמינריון  

13 ש"ש

התמחות ב

קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון

12 ש"ש

התמחות ג

קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריון

12 ש"ש

התמחות ד

קורסי מבוא וקורסים מתקדמים

10 ש"ש

קורסי בחירה

בכלל מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (במחלקות ההתמחות ומחוצה להן)

9 ש"ש

סה"כ

כולל 10 נק"ז לימודי יסוד ביהדות שילמדו במסגרת החוג 

56 ש"ש

סיורים לימודיים
כל תלמידי החוג נדרשים להשתתף ב- 2 סיורים לימודיים בשנה .

הערה: על כל סטודנט לוודא כי מעבר לחובות המחלקתיות, הוא משלים גם את החובות האוניברסיטאיות לתואר ראשון: קורסים כללים להשלמת סה"כ 64 ש"ש לתואר, אנגלית והבעה עברית כפי שנקבעו על-ידי האוניברסיטה. לימודים אלה אינם נכללים במסגרת החוג הרב-תחומי, ואין לחוג כל נגיעה בהרשמה אליהם.