לוח מפגשים שנתי תשפ"ג

להלן לוח המפגשים לשנת תשפ"ג:

תשפ"ג - סמסטר א                                                                                                   

 

תאריך 

שעה

הערות

מפגש הכרות

30/10/2022

ה חשוון יום ראשון

18:00

חובה לתלמידי כרמים בלבד

סיור מחלקתי

13/11/2022

יט חשון יום ראשון

8:00-18:00

סיור מחלקתי

חובה לכל תלמידי החוג

 

28/11/2022

ד כסליו יום שני

18:00

חובה לתלמידי כרמים

כנס מחלקתי

14/12/2022

כ כסליו יום רביעי

9:00-18:00

כנס מחלקתי – בן אמוזג

הדלקת נר חנוכה

18/12/2022

כד כסליו יום ראשון

15:30-17:00

 

הדלקה עם סיום הלימודים

חובה לכל תלמידי החוג

 

9/1/2023  

טז טבת יום שני

18:00

מפגש חובה לתלמידי כרמים

 

15/1/2023

כב טבת יום ראשון

18:00

מפגש חובה לבינלאומיים
 

 


תשפ"ג – סמסטר ב

 

תאריך 

שעה

הערות

 

27/3/2023

ה ניסן יום שני

18:00

חובה לכל תלמידי החוג

 

17/4/2023

כו ניסן יום שני

17:30-19:00

חובה לכל תלמידי החוג
(פעילות ליום השואה)

 

1/5/2023

י אייר יום שני 

18:00

מפגש חובה לכרמים

סיור מחלקתי

14/5/2023

כג אייר יום ראשון

9:00-18:00

סיור מחלקתי (פרטים בהמשך)

חובה לכל תלמידי החוג

 

29/5/2023

ט סיון  יום שני

18:00

מפגש חובה לכרמים

מפגש סיום שנה

19/6/2023

ל סיון יום שני

18:00

מפגש חובה לכל תלמידי החוג

 

שימו לב:
כל מפגשי החובה ירשמו במערכת השעות  כ"שעות מחלקה" (שנתי).