לוח מפגשים שנתי תשפ"ג

להלן לוח המפגשים לשנת תשפ"ג:

תשפ"ג - סמסטר א      

  תאריך  שעה הערות
מפגש הכרות

30/10/2022

ה חשוון יום ראשון

18:00 חובה לתלמידי כרמים בלבד
סיור מחלקתי

13/11/2022

יט חשון יום ראשון

8:00-18:00

סיור מחלקתי

חובה לכל תלמידי החוג

ערב לאדינו

28/11/2022

ד כסליו יום שני

18:00 חובה לתלמידי כרמים
כנס מחלקתי

14/12/2022

כ כסליו יום רביעי

9:00-18:00 כנס מחלקתי – בן אמוזג
הדלקת נר חנוכה

18/12/2022

כד כסליו יום ראשון

15:30-17:00

הדלקה עם סיום הלימודים

חובה לכל תלמידי החוג

סרט "אמא לא משוגעת" ודיון עם יוצר הסרט - הרב מרדכי ורדי

9/1/2023  

טז טבת יום שני

18:00 מפגש חובה לתלמידי כרמים

הרצאה באנגלית 

פרופ' ג'וש ברמן -

"Are the Accounts of the Bible Historicalley Accurate?"

15/1/2023

כב טבת יום ראשון

18:00 מפגש חובה לבינלאומיים
 

                                                                                             


תשפ"ג – סמסטר ב

  תאריך שעה הערות מיקום
ד"ר רחל לוי דרומר: מקדוניה – איך ולמה קהילה יהודית חוזרת למפה?

17/4/2023

כו ניסן יום שני

17:30-19:00 חובה לכל תלמידי החוג
(פעילות ליום השואה)

בניין 410, חדר 142

המכון ליהדות ודמוקרטיה, אונ' בר-אילן - אתגרי דת ומדינה במדינה יהודית דמוקרטית

1/5/2023

י אייר יום שני 

18:00-19:30 מפגש חובה לכרמים הפקולטה למשפטים

סיור מחלקתישיח עם פרופ' ישי רוזן-צבי - אוניברסיטת ת"א, מוזאון "אנו" בת"א וסיור ביפו

7/5/2023

טז אייר יום ראשון

9:00-18:30

סיור מחלקתי (פרטים בהמשך)

חובה לכל תלמידי החוג

פרטים בהמשך

הרב שפר והרבנית דבורה עברון:  

תורת חיים בעולם אקדמי – אוניברסיטת בר-אילן כמשל

29/5/2023

ט סיון  יום שני

18:00-19:30 מפגש חובה לכרמים בניין 410, חדר 142
מפגש עם פרופ' מאיה בלקורסקי קאץ 4.6.2023 יום ראשון, ט"ו באייר 18:00-19:30 מפגש חובה לסטודנטים בינלאומיים בנין 410, חדר 142

מפגש סיום שנה

מפגש שיח עם הרקטורים פרופ' מירי פאוסט (לשעבר) ופרופ' אמנון אלבק (נוכחי)

לתלמידי כרמים

19/6/2023

ל סיון יום שני

18:00 כרמים

 

19:00 משותף לכל תלמידי החוג

חובה לכל תלמידי החוג מפגש מפוצל –

שיחה עם הרקטור לתלמידי כרמים

שיחת סיכום לתלמידי התוכנית הבינלאומית
בניין 410, חדר 142

 

שימו לב:

כל מפגשי החובה ירשמו במערכת השעות  כ"שעות מחלקה" (שנתי).
כל הסטודנטים בחוג חייבים להשתתף ב- 2 סיורים במהלך השנה.