הדלקת נרות מחלקתית תשפג

תלמידי החוג נפגשו להדלקת נרות משותפת על מרק טעים, והשתתפו בפעילות שהוכנה על ידי ראש החוג.

18/12/2022 כד כסליו תשפג