תרבות יהודית

קמפיין רב תחומי בפייסבוק

להרשמה

מבנה הלימודים במסלול "תרבות יהודית" - פתוח להרשמה לשנה"ל 
תשפ"ד.

תוכנית תרבות יהודית היא תוכנית מובנית והיברידית שמאפשרת מבט רחב על התרבות היהודית ועל הסוגיות הרלוונטיות בישראל וביהדות העולם בראי מדעי היהדות.
התוכנית  מוכוונת לקהל הרחב המעוניין בתוכן יהודי עשיר מגוון ורלוונטי במתכונת מרוכזת ונוחה ומזכה בתואר ראשון של אוניברסיטת בר-אילן,
התוכנית ממצה את מגוון אפשרויות ההוראה המודרניות פרונטלי/זום/מתוקשב
ומרוכזת בשני ימי הוראה בשבוע (אחד פרונטלי ואחד בזום/אונליין )

 

חוג מורחב (חד-חוגי)

מסלול 17101 (עברית)
 
מבנה הלימודים
:
התוכנית מורכבת מ-  46 נק"ז (בהתמחות ו- 10 נק"ז לימודי יסוד ביהדות (אשר בדר"כ יילמדו באחת ממחלקות הפקולטה, אלא אם החוג אישר לסטודנט.ית ללמוד את חלקם בביה"ס ללימודי יסוד) ו- 8 נק"ז כללי. 

חוג דו חוגי

מסלול 17260 (עברית)

מבנה הלימודים:
במסלול דו חוגי  לומד הסטודנט בחוג הרב תחומי כמסלול ראשי ומסלול ראשי נוסף לפי בחירתו (שיכלול לפחות 27 נק"ז).
התוכנית מורכבת מ- 27  נק"ז בחוג הרב תחומי (בהתמחות ו- 10 נק"ז לימודי יסוד ביהדות (אשר בדר"כ יילמדו באחת ממחלקות הפקולטה, אלא אם החוג אישר לסטודנט.ית ללמוד את חלקם בביה"ס ללימודי יסוד) . 


דרישות נוספות
כל תלמידי החוג נדרשים להשתתף ב- 2 סיורים לימודיים בשנה.

הערה: על כל סטודנט לוודא כי מעבר לחובות המחלקתיות, הוא משלים גם את החובות האוניברסיטאיות לתואר ראשון: קורסים כללים להשלמת סה"כ 64 ש"ש לתואר, אנגלית והבעה עברית כפי שנקבעו על-ידי האוניברסיטה. לימודים אלה אינם נכללים במסגרת החוג הרב-תחומי, ואין לחוג כל נגיעה בהרשמה אליהם.


הרכב הקורסים
כל סטודנט בוחר שלש (לתלמידי דו חוגי) או ארבע (לתלמידי חד חוגי) מחלקות מתוך תשע המחלקות הקיימות בפקולטה למדעי היהדות, ולומד במסגרת מחלקות אלה "חטיבות" של 10 – 12 ש"ש, הכוללות קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריונים. באחת מהן ילמד גם קורס בהדרכה ביבליוגרפית. 

קריטריונים לקבלה
90 ומעלה תעודת בגרות (ללא פסיכומטרי).
קבלה על בסיס שקלול ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

אפשר לבדוק סיכויי קבלה בשקלול ממוצע הבגרות וציון המבחן הפסיכומטרי במחשבון הערכת סיכויי הקבלה באתר האוניברסיטה. 
יש לעמוד בציון הסף בבחינת המיון באנגלית. 
כל מתעניין בלימודים במחלקה שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל מוזמן לפנות 
למחלקה לפגישת ייעוץ והכוונת האפשריות העומדות בפניו כדי להתקבל למחלקה. 


* ניתן לעשות התאמות אישיות בתאום עם ראש החוג

קורסים מוצעים לסטודנטים במסלול  בשנת תשפ"ד