האם זו היסטוריה? הדיוק ההיסטורי של התנ"ך - הרצאה עם פרופ' יהושוע ברמן