כרמים

מבנה הלימודים בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות

בחוג הרב-תחומי למדעי היהדות קיימות שתי מגמות לימודים: "תרבות יהודית" ו"כּרמים". בשתי המגמות ניתן ללמוד במקצוע ראשי, דו-חוגי (מסלול 17260), יחד עם כל מקצוע ראשי אחר, או כמקצוע מורחב, חד-חוגי (מסלול 17101). 

מבנה הלימודים במסלול "כּרמים" 

"כרמים" היא תכנית מלגות לסטודנטים מצטיינים העוסקים בזהות ובתרבות יהודית. לתכנית זו תקבלים מועמדים בעלי נתונים גבוהים לאחר תהליך מיון, והם זוכים למלגת שכר-לימוד לאורך לימודיהם. במסגרת לימודיהם, תלמידי "כרמים" לומדים במספר קורסים ייחודיים במסגרת החוג הרב-תחומי, ומשתתפים בסמינרים ובמפגשים ייחודיים. 

להמשך קבלת מלגת שכר לימוד על תלמידי "כרמים" לשמור על ממוצע ציונים של 90 ומעלה במעבר משנה לשנה. מי שלא יעמוד בתנאי המעבר, יוכל להמשיך את לימודיו במסלול "תרבות יהודית". 

לתלמידי "כרמים" בחוג ראשי או מורחב קיימים שני מסלולי לימוד: 

מסלול "חטיבות" דומה במבנהו למסלול הקיים בתכנית "תרבות יהודית", בתוספת הקורסים והפעילויות הייחודיות לתכנית "כרמים". כלומר, התלמיד בוחר שלש (לתלמידי ראשי) או ארבע (לתלמידי מורחב) מחלקות מתוך תשע המחלקות הקיימות בפקולטה למדעי היהדות, ולומד במסגרת מחלקות אלה "חטיבות" של 10 – 12 ש"ש, הכוללות קורסי מבוא, קורסים מתקדמים וסמינריונים. באחת מהן ילמד גם קורס בהדרכה ביבליוגרפית. את יתרת הנקודות לתואר ילמד במסגרת הקורסים הייחודיים לתכנית "כרמים". 

מסלול "בהתאמה אישית" הוא מסלול ייחודי לתלמידי "כרמים". במסגרת מסלול זה, ירכיב הסטודנט, יחד עם היועץ האקדמי שלו, תכנית לימודים המבטאת את תחומי העניין המיוחדים לו, מתוך הקורסים הנתנים בכלל המחלקות בפקולטה למדעי היהדות. למשל, סטודנט המתעניין בשפות יכול ללמוד קורסים בלשון עברית ולשונות שמיות, בארמית מקראית ותלמודית, ביידיש ולאדינו ועוד. סטודנט המתעניין בתקופה היסטורית מסויימת יוכל ללמוד קורסים העוסקים באותה תקופה בהביטים שונים, במחלקות לתולדות ישראל, תנ"ך, תלמוד, מחשבת ישראל, ספרות עם ישראל ועוד. סטודנט המתעניין בתופעה חברתית מסויימת יוכל ללמוד קורסים הנוגעים לאותה תופעה במחלקות שונות. עם זאת, גם תלמידי המסלול הזה יצטרך ללמוד את קורסי המבוא הרלוונטיים, וגם ללמוד את הקורסים שיאפשרו לו להשתלב בסמינריונים במחלקות השונות. גם תלמידי מסלול "בהתאמה אישית" ישתתפו בקורסים המיוחדים וביתר הפעילויות של מסלול "כרמים". 

חובות נוספות לתלמידי כל המסלולים

סיורים לימודיים:
חלק ממחלקות הפקולטה (תנ"ך, תולדות ישראל, לימודי ארץ-ישראל, אמנות יהודית ועוד) מקיימות מספר סיורים לימודיים במסגרת לימודיהן. סיורים אלה הם מרכיב חשוב בהתנסות האקדמית והחווייתית של התלמידים הלומדים במדעי היהדות. כל תלמידי החוג נדרשים להשתתף ב- 2 סיורים לימודיים בשנה.. סיורים אלה יכולים להיות במסגרת הקורסים שהסטודנט לומד בהם, או כסיורים נפרדים הניתנים על-ידי המחלקות עצמן. 


קורסים כללים, שפה זרה, ויתר חובות האוניברסיטה: 
מעבר לחובות הלימודים בתוך המחלקה, דורשת האוניברסיטה מן התלמידים להגיע למכסה של 64 ש"ש לתואר, על-ידי השלמת השעות המחלקתיות בקורסים כלליים. גם קורסים אלה יכולים להבחר מתוך מחלקות הפקולטה למדעי היהדות (אך לא ממחלקות ההתמחות). אנו ממליצים לתלמידי "כרמים" ללמוד קורסים בשפות זרות, מודרניות או עתיקות, לפי תחומי ההתעניינות שלהם. האוניברסיטה גם דורשת מכל תלמיד להגיע לרמת פטור באנגלית עד תום השנה הראשונה ללימודיו. על כל תלמיד לוודא כי הוא עומד בדרישות האוניברסיטה לקבלת התואר.