ערב בנושא הסופרג'יסטיות העבריות - תמונות 30/10/2022