מלגות


במסגרת תכנית כּרמים, יקבלו סטודנטים מתאימים מלגות שכר לימוד מלאות במשך שלש שנות הלימודים. לפרטים אפשר לפנות לראשי התכנית.

קישור לתקנון המלגה